PENJIMATAN ELEKTRIK

Jumaat, 23 September 2016

PENCAPAIAN SEPANJANG PELAKSANAAN EKSA DI MDPT

Bagi merealisasikan pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) MDPT telah menjalankan beberapa siri Audit Dalaman dan beberapa penganugerahan telah diterima oleh warga MDPT sebagai penghargaan dan juga bagi menggalakkan warga MDPT yang lain bagi memastikan persekitaran tempat kerja tersusun dan bersistematik. Berikut beberapa pencapaian sepanjang pelaksaan EKSA di MDPT.