PENJIMATAN ELEKTRIK

Jumaat, 17 April 2015

PERTANDINGAN MENCIPTA LOGO EKSA MDPT

Pertandingan logo EKSA MDPT akan di adakan pada 23 April 2015 - 30 April 2015. Ianya bertujuan untuk memperbaharui logo 5S yang terdahulu dan di gantikan dengan logo EKSA. Pertandingan mencipta logo ini dibuka kepada semua kakitangan Majlis Daerah Perak Tengah. Hadiah utama merupakan wang tunai RM150 berserta Sijil Penghargaan. Penyertaan daripada semua kakitangan MDPT amat di alu-alukan.

AUDIT DALAMAN

Pada 14, 15 dan 16 April satu audit dalaman telah dijalankan oleh Jawatankuasa Audit yang dilantik. Bagi menilai setiap Zon - Zon EKSA MDPT.